Kontrola ptačích budek

Kontroly obsazeností budek. Počasí příznivé občas vykouklo sluníčko. Pozvání přijal i Ing. Aleš Straka z Pozořic, který svým poutavým vyprávěním zaujal nejen dospělé, ale i děti. Za což mu patří velké poděkování. Příjemná dvouhodinová procházka byla zakončena táborákem.

ZAJÍMAVOSTI O PÁTCÍCH a který sídli v budkách kolem chaty jelenice Odkaz