Kosení mokřadní louky

Kosení mokřadní louky u chaty
Jelenice. ranních hodinách a i přesto se sešlo dosti
dobrovolníků, abychom mohli celou louku a její přilehlé okolí posekat. Společně
s Junáky z Pozořic a dobrovolníky se nám práce dařila a na všechny pomocníky
čekalo občerstvení po vydařené práci.