O nás

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř 10000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi. Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému . Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Základní organizace ČSOP Pozořice provozuje od roku 1990 ekostředisko, které sídlí na lovecké chatě Jelenici v údolí Hostěnického potoka. Chatu si společně s Junákem pronajímáme od podniku Lesy ČR. Provoz ekostřediska je celoroční a je zaměřeno na práci s dětmi a na informování veřejnosti o ochraně přírody. Od srpna 2002 do července 2003 proběhla generální přestavba chaty Jelenice. Původní hrázděná stavba ze začátku 20. století byla rozebrána a na jejím půdoryse vyrostla její novodobá kopie. V přízemí je kuchyňka a klubová místnost, v podkroví se vyspí asi 15 dětí. Vklad podniku Lesy ČR činil asi 800.000,- Kč a vklad ČSOP a Junáka asi  300.000,- Kč ( sponzorské slevy na materiál a mnoho brigádnických hodin). Nová Jelenice poskytuje dobré zázemí pro terénní programy dětských oddílů i pro akce určené široké veřejnosti.