Studánky

Od roku 1980 se několik nadšenců z Pozořic a okolí začalo zajímat o stav lesních studánek. Ze 14 jich bylo 12 v žalostném stavu. Tento stav potvrdilo i monitorování studánek v roce 1983 – 1984. Postupně jsme evidovali 30 pramenů a 11 studánek jsme obnovili, takže slouží návštěvníkům lesa. V roce 1993 jsme vydali publikaci Studánky a v roce 2001 jsme vydali mapu Studánky v okolí Pozořic. Nejvyšší kvalitu vody má studánka Žalmanova ( najdete ji na modré turistické značce asi 2km za Pozořicemi). Studánky a jejich údržba se staly jedním z hlavních bodů činnosti ochránců přírody.  

Studánka Na Aleji                          

  Studánka je vyzděná s tabulkou a názvem. Odtok je asi 1 m vydlážděn kameny, zbytek odtoku, který končí v rybníce, je přírodní a naším oddílem asi půl roku udržovaný. Jedná si o velmi mělkou podpovrchovou vodu (pramen v sušším období vysychá). Typ Na-Ca-SO4 s rozp. Látkami kolem 450 mg/. Má vyšší obsah síranů než hydrouhličitanů. Patři k vodám s nejnižším Ph v okolí Brna, proto á i vyšší obsah SiO2 (až 40 mg/l). Okolí výtoku studánky je porostlé mechy na nichž žije celá řada druhů čistomilných rozsivek.

Srnčí – Kroupova studánka

Byla až do roku 1995 zanedbána, poté ji obnovili děti z Pozořického pionýrského oddílu Duha. Dnes je již ve stabilizovaném stavu, chystáme opravit dřevěnou lavečku, provádíme úklid okolí a vyčištění odtoku. Voda vykazuje dobrou kvalitu především v chemických ukazatelích. Mikrobiologicky však není vždy nezávadná. Jde o typ vody Ca-HCO3 s rozpuštěnými látkami do 500mg/l. Po většinu roku je vydatnost přes 2l/min. Proud vody z trubky vytéká do žlábku vyplněného spadaným listím a na odtoku ani kolem vyústění nepozorujeme žádné organismy. Řasami s křemičitými schránkami – velmi drobnými rozsivkami  je oživena výtoková trubka, v níž je vytvořen tenká světlehnědý film. tyto rozsivky indikují čistou vodu a její kvalitu nezhoršují.  

Alešova studánka a studánka Jelenka

Alešova studánka, jejíž původní název byl Pařezová studánka, se nachází za potokem na začátku mokřední louky. Je napájena z pramene na úbočí kopce nad Jelenicí. Voda má dobrou kvalitu a proto si pro ní chodí lidé ze širokého okolí. Po úmrtí Aleše Tinky byla studánka přejmenována na jeho počest za zásluhy, které měl při činnosti s mládeži v oblasti ochrany přírody. Studánka Jelenka se nachází u chaty Jelenice, za mokřadní loukou. Je vyzděná a dno je kamenité a písčité. Podchycení na mokřadní louce není jednoduché a tak pramen má velmi malou vydatnost. Po chemické stránce je voda neznečištěná, velmi měkká typ Ca-Na-SO4 a má pod 300 mg rozp. látek /l. V letním období se voda  v pramenné míse téměř nevyměňuje. Vzniká tak mikrobiotop stojaté vody s příslušným oživením. Byly zde provedeny opravy odtokové trubky a podél odtoku byl vysázen Lýkovec. Po úmrtí Aleše Tinky byla studánka přejmenována na jeho počest za zásluhy, které měl při činnosti s mládeži v oblasti ochrany přírody. .

Habrová studánka

 Habrová studánka se nachází proti proudu Hostěnického potoka v údolí Přírodní rezervace Říčky. Studánka je zděná i odtok je vyložen kameny a vlévá se do potoka. Tuto studánku spisovatel František Neužil zvěčnil v některých svých románech. Vydatnost během roku kolísá.  V suchém období v roce 1992 jen kapala. Vada je typ Ca-HCO3 střední mineralizace (300mg/l).  Dochází u ní i ke změně kvality, například obsah dusičnanů v rozmezí čtyř až třiceti mg/l. Pro běžné občerstvení však vyhovuje. Výtokovou trubku osídlují rozsivky rodu Achnanthes spolu s koloniemi drobných sinicových buněk ve slizových obalech. Na kamenech obtékaných vodou  vytvářejí tmavé slizké nárosty červené řasy rodu Audouinella (Chantransia), rozsivky i kokální a vláknité sliznice.